Szponzoraink


2008. márciusi levél


2007. márciusi levél


2003. januári levél


A Műegyetemi Kórusegyesület, más hasonló szervezetekhez hasonlóan állandó anyagi problémákkal küzd. Az anyagi forrásaink egy részét a tagok teremtik elő. A kórusnak sokat segít az egyetem vezetősége, melyet szeretnénk ez úton is megköszönni. A fennmaradó hiányokat megpróbáljuk pályázatok útján fedezni. Bárki nagylelkű adakozását szívesen fogadjuk, s megköszönjük.

Kérünk mindenkit, akinek lehetősége adódik, személyi jövedelem adójának 1%-át a Műegyetemi Kórusegyesület számlaszámára átutalni szíveskedjen.


Az 1 százalék felajánlásához egy, az adóbevallással együtt benyújtott „Rendelkező nyilatkozatra” van szükség, melyről egy kitöltött mintát mellékelünk. Az ily módon felajánlott összeget az APEH a Műegyetemi Kórus számára átutalja. Ez természetesen a felajánló részéről semmilyen költséggel nem jár.

Azok, akik maguk készítik adóbevallásukat, az APEH-től nyomtatványcsomagot kaptak, mely tartalmaz egy kitöltetlen nyilatkozatot és egy, az APEH-nek megcímzett borítékot. A nyilatkozatot a lezárt borítékban az adóbevallással együtt, azzal egy borítékban kell megküldeni az adóhivatalnak. A formanyomtatvány helyett használhatja a mellékelt, előre kitöltött nyilatkozatot is, melyen már fel van tüntetve a Műegyetemi Kórus Egyesület adószáma és neve.

Azok, akiknek a munkahelye készíti az adóbevallását, a nyilatkozatukat tartalmazó, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal részére megcímzett borítékot a munkáltatójuknak adhatják át (a bér- vagy adóügyi osztályon), aki azt az elszámolásról szóló adatszolgáltatással együtt továbbítja az adóhivatalnak.

FONTOS, hogy a nyilatkozaton a Kórus adószámát (1967 0168–1–43), a borítékon pedig nevét, lakcímét és az adóigazolványán található ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tüntesse fel!

Melléklet: Kitöltött „Rendelkező nyilatkozat”.


Az 1998. évi SzJA 1%-át kórusunk elsősorban a 2000. március 4-én tartott nagy szabású Johann Sebastian Bach János Passió koncertjére használta fel. Az 1999. évi összegnek köszönhetően 2001-ben hasonló koncertre lesz lehetőségünk. Köszönjük segítségüket.


A Műegyetemi Kórus Egyesület ezúton tájékoztatja támogatóit, hogy a 2001. évi SzJA 1%-okból 275.461 Ft-ot kaptunk az APEH jóvoltából. Az összeget a 2002. tavaszán tartott Schubert: Esz-dúr Mise előadására, kottavásárlásra, működési költségekre, és az 50 éves jubileum szervezésére fordítottuk. A tavaszi fellépést a Műegyetem zenekarával, és a karlsruhei Chor St. Stephan vegyeskarával közösen szerveztük.

Mindenkinek köszönjük!